Hướng dẫn phân loại đầu tư công cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành "Hướng dẫn phân loại đầu tư công cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh" tại Quyết định số 1085/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành "Hướng dẫn phân loại đầu tư công cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh" tại Quyết định số 1085/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018.
Ngày 31/5 – 1/6/2019, tại TP Quy Nhơn – Bình Định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tập huấn về phương pháp phân loại đầu tư công cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh cho các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam theo Quyết định nêu trên.

62004012 2267222200195443 58717223753089024 n - CopyTham dự Hội thảo, các học viên được chuyên gia tư vấn trình bày những nội dung có tính thực tiễn cao về việc huy động, quản lý hiệu quả các nguồn lực quan trọng cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh như: Trình bày, hướng dẫn về khái niệm, tiêu chí và quy trình phân loại đầu tư công cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; hướng dẫn cấu trúc, danh mục phân loại đầu tư; giới thiệu về kế hoạch đầu tư công, danh mục kế hoạch đầu tư công sử dụng để phân loại đầu tư biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; hướng dẫn áp dụng quy trình phân loại để xác định và phân loại dự án đầu tư của Bộ, của địa phương; hướng dẫn làm việc theo nhóm để phân loại các danh mục chương trình, dự án đầu tư biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo Bộ, của địa phương.
Trong những năm qua, Việt Nam đang đối mặt với những tác động của biến đổi khí hậu; nhu cầu ngân sách đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Đầu tư cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là đầu tư cho các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Chính vì vậy việc xác định, đánh giá chi tiêu công cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là điều rất cần thiết.

Rích Đài Phôn

Tin liên quan