Điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Ngày 19/9/2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Công Thành chủ trì cùng lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo và góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (điều chỉnh Quy trình 1537)

Ngày 19/9/2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Công Thành chủ trì cùng lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo và góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (điều chỉnh Quy trình 1537). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành của Trung ương, các Sở TN&MT, NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, Nhà máy cấp nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

image001 - Copynv
Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình từ khi được ban hành đến nay để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành vào năm 2010 (Quyết định số 1880/QĐ-TTg), năm 2014 (Quyết định số 909/QĐ-TTg) và năm 2015 (Quyết định số 1537/QĐ-TTg). Sau gần 09 năm vận hành theo Quy trình, việc phối hợp vận hành của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển KT-XH của các địa phương ở khu vực hạ lưu.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy Quy trình còn những tồn tại, hạn chế cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành các hồ trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho hạ du, bổ sung một số nhà máy thủy điện, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã được đưa vào vận hành vào Quy trình; Đồng thời, cần quy định cụ thể vận hành hồ trong các tình huống bất thường; quy định thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ trong mùa lũ; trách nhiệm tổ chức vận hành và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa lũ cũng như mùa cạn của các nhà máy...
Tại cuộc họp, đại diện các Nhà máy thủy điện cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để Bộ TN&MT tiếp tục xem xét, hoàn thiện Quy trình. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cuộc họp đã có ý kiến nên tập trung vào các quy định của Quy trình như: Trách nhiệm tổ chức vận hành, cung cấp thông tin, báo cáo; việc xử lý các tình huống bất thường; việc cấp nước cho hạ du mùa cạn . . .
Kết luận cuộc họp Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sớm trình xem xét và ban hành trong năm 2019./.

Ngọc Văn

Tin liên quan