Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác biến đổi khí hậu

Từ ngày 03 - 05/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ quản lý về biến đổi khí hậu (BĐKH), tham dự Hội nghị có đại diện Cục BĐKH, các Sở TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Đài KTTV, Hội Phụ nữ, Liên hiệp hội KH-KT các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên

Từ ngày 03 - 05/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ quản lý về biến đổi khí hậu (BĐKH), tham dự Hội nghị có đại diện Cục BĐKH, các Sở TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Đài KTTV, Hội Phụ nữ, Liên hiệp hội KH-KT các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên.

image001 - TNV
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Cục BĐKH triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước trong thời gian đến; GS.TS Trần Thục, Phó Chủ tịch HĐTV Quốc gia về BĐKH trao đổi những nội dung Kịch bản BĐKH và nước biển dâng; Việc lồng ghép BĐKH vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2050;TS.Nguyễn Văn Tuệ - Nguyên Cục trưởng Cục BĐKH đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; những vấn đề ứng phó BĐKH trong công tác phòng chống thiên tai; Các định hướng chiến lược, chính sách liên quan đến công tác BĐKH. Ngoài ra, Hội nghị trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về BĐKH trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến cần tập trung việc Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của các địa phương; Thực hiện Kế hoạch Thỏa thuận Paris về BĐKH, Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); Kiểm kê quốc gia khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính . . . Đồng thời, đề nghị các địa phương cần tăng cường nhân lực cho công tác quản lý Nhà nước về BĐKH, tập trung tham mưu cho các cấp chính quyền những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thích ứng với BĐKH tại các địa phương./.

Trần Ngọc Văn

Tin liên quan