Đại hội Chi bộ Khoáng sản - Nước nhiệm kỳ 2020-2022:Tăng cường công tác quản lý tài nguyên

Ngày 10/3/2020, Chi bộ Khoáng sản - Nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2022)

Ngày 10/3/2020, Chi bộ Khoáng sản - Nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2022). Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở và 10 đảng viên của Chi bộ.
Đại hội đã nghe Báo cáo Chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022
Nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra như: Kết nạp được 02 đảng viên mới (đạt 200%); 04 đảng viên đã hoàn thành lớp Trung cấp chính trị (đạt 400%); 03 đảng viên hoàn thành chương trình Cao học; 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm 2017, 2018 và 2019; 100% đảng viên học tập đầy đủ và chấp hành tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ và hạnh phúc; đạt chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu". . .

IMG 1583894472093 1583894588211
Phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 "Tăng cường công tác quản lý tài nguyên; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết TTHC trên môi trường mạng; 100% TTHC giải quyết trực tuyến, đúng thời hạn 98%; Thực hiện quy trình ISO 9001:2015; Tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng . . .:
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đ/c Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ; Đồng thời, đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ tới phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2020 và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022./.

Nguyễn Hướng

Tin liên quan