Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865)

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1537/QĐ-TTg)

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1537/QĐ-TTg). Dự và chủ trì cuộc họp có đ/c Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, TN&MT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài KTTV tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các nhà máy thủy điện trên lưu vực VG-TB: A Vương, Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4.
Tại cuộc họp Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh báo cáo những nội dung thay đổi của Quy trình 1865 so với Quy trình 1537, cụ thể: Vận hành trong mùa cạn có sự phân chia cấp lưu lượng và quy định thời gian bắt đầu vận hành, kết thúc, lưu lượng trung bình ngày xả về hạ du, quy định căn cứ theo giới hạn mực nước ứng với thời gian 10 ngày để điều tiết vận hành lưu lượng xả; quy định các thời kỳ của mùa cạn; Quy trình vận hành, điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ; bổ sung thêm các hồ, đập và nhà máy nước Cầu Đỏ vào Quy trình (theo Quy trình 1865 hiện có 19 hồ chứa thủy điện tham gia vào Quy trình); Quy trình cũng có sự thay đổi về quy định trách nhiệm, thẩm quyền quyết định vận hành các hồ trong mùa cạn và mùa lũ đối với Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng; Quy định trách nhiệm, tổ chức vận hành các hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo của các đơn vị liên quan; điều chỉnh những vấn đề còn thiếu và bất cập của Quy trình 1537 . . .
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các chủ hồ chứa thủy điện, đại diện các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung sau:
- Việc ban hành Quy trình 1865 thay thế Quy trình 1537, mặc dù vẫn còn những điểm chưa phù hợp với thực tế, tuy nhiên đề nghị các chủ hồ phải nghiêm túc tuân thủ chấp hành.
- Đề nghị Văn phòng BCH PCTT&TKCN: Xây dựng bảng so sánh giữa Quy trình 1865 và Quy trình 1537 và đưa ra các giải pháp ứng phó cụ thể gửi cho các địa phương theo dõi, chỉ đạo; Đánh giá, phân tích những điểm bất cập của Quy trình 1865 đề xuất hướng xử lý, để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có hướng chỉ đạo cụ thể.
- Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Công Thương làm việc với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp cung cấp thông tin khi Trung tâm huy động các nhà máy vận hành.
- Sở TN&MT phối hợp với các địa phương tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông; theo dõi việc vận hành Quy trình 1865 của các chủ hồ chứa thủy điện.

- Các chủ hồ chứa có quan hệ với hạ du sớm ban hành quy chế phối hợp với nhau thay thế quy chế cũ; xây dựng quy chế phối hợp giữa các chủ hồ chứa với Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh, cấp huyện; các chủ hồ sớm hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị quan trắc theo quy định của Thông tư 47.
- Đài KTTV tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để sớm nâng cấp trạm thủy văn Hội Khách; cung cấp số liệu mực nước thực đo ngày trước cho thủy điện Đak Mi 4 phục vụ công tác vận hành./.

Trần Ngọc Văn

Tin liên quan