Lấy ý kiến kết quả thực hiện dự án xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/04/2019, nhằm hoàn thiện Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam" đã phê duyệt tại Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, Chi cục Biển và Hải đảo đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến kết quả thực hiện dự án xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/04/2019, nhằm hoàn thiện Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam" đã phê duyệt tại Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, Chi cục Biển và Hải đảo đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến kết quả thực hiện dự án xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các Sở trên địa bàn tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh Quảng Nam; Cảng Vụ Hàng hải Quảng Nam; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; lãnh đạo UBND các xã, phường, huyện, thị xã, thành phố ven biển.

image001blTrong buổi Hội thảo, đơn vị tư vấn trình bay Danh mục phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và chiều rộng ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam và Báo cáo kết quả Dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Các đại biểu trong Hội thảo cũng đã tích cực góp ý về danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để sửa đổi./.

Bá Linh

Tin liên quan