Dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 26/4/2019 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị góp ý hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 26/4/2019 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị góp ý hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cùng lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan ngang Bộ, đại diện 28 tỉnh thành có biển trong cả nước.
Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030 là chiến lược tổng thể, toàn diện, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển, quản lý biển, hải đảo của nước ta trong giai đoạn tới với những khâu đột phá hết sức quan trọng và các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra. Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa Nghị quyết.

58741728 2431285200257267 1122449570635186176 n - CopyChính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Đến nay, Bộ đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chuyên gia.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận trên tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với hai nội dung chính: Phân tích, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các ngành kinh tế biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, Đồng thời góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Hoàng Yến

Tin liên quan