Hội thảo xây dựng nền tảng quản lý từ đầu nguồn tới biển: Xử lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Sáng ngày 14/11/2019, Cơ quan thường trực Ban Điều phối về Quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng phối hợp với tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Viện nghiên cứu Nước Quốc Tế Stockholm (SIWI) tổ chức Hội thảo xây dựng nền tảng quản lý từ đầu nguồn tới biển: Xử lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Sáng ngày 14/11/2019, Cơ quan thường trực Ban Điều phối về Quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng phối hợp với tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Viện nghiên cứu Nước Quốc Tế Stockholm (SIWI) tổ chức Hội thảo xây dựng nền tảng quản lý từ đầu nguồn tới biển: Xử lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Chủ trì buổi Hội thảo có Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Có sự tham gia của các Sở, ban, ngành như Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ..., Công ty môi trường đô thị trên cả 2 địa phương Quảng Nam – Đà Nẵng.

image001 blHội thảo giới thiệu phương pháp tiếp cận từ đầu nguồn tới biển và lợi ích của việc áp dụng quản lý từ đầu nguồn tới biển để quản lý giữa lưu vực sông và vùng biển. Giới thiệu hiện trạng về các vấn đề liên quan đến rác thải biển ở lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và ứng dụng phương pháp tiếp cận từ đầu nguồn tới biển để tạo tác động tích cực trong việc giảm thiểu quản lý rác thải nhựa không đúng cách./.

Bá Linh

Tin liên quan