Hưởng ứng Ngày Nước thế giới: Núi Thành ra quân dọn sạch biển tại chợ và biển Bàn Than, xã Tam Hải

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành tại Công văn 266/UBND-TNMT ngày 16/3/2021 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành tại Công văn 266/UBND-TNMT ngày 16/3/2021 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới. Hôm nay, ngày 25/3/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Huyện đoàn Núi Thành ra quân dọn vệ sinh sạch biển tại Chợ và Biển Bàn Than, xã Tam Hải với sự tham gia của Đoàn viên 17 xã thị trấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Vùng cảnh sát biển 2, tổ chức Green Trip và nhân dân xã Tam Hải với khoảng 300 người tham gia.

ANH 1

Lượng rác tại bãi biển này chủ yếu là rác thải nhựa, túi nilong bị chôn vùi nhiều năm dưới rác. Tổng khối lượng rác được Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam thu gom, vận chuyển lên bãi rác Tam Nghĩa để xử lý theo quy định khoảng 36m3.

anh 6

Mục đích của hành động này nhằm kêu gọi các tổ chức, cộng đồng và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm về chăm sóc, bảo vệ bờ biển, không xả rác thải xuống biển. Thu hút và huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức cộng đồng và từng người dân tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Bùi Thị Hồng

Tin liên quan