Tổng kết 10 năm Giải thưởng Môi trường

Vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Giải thưởng Môi trường

DSC02639Vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Giải thưởng Môi trường. Lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Giải thưởng đã tham gia hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết của Phó Tổng cục trưởng Phạm Thế Đồng, sau 10 năm Giải thưởng Môi trường đã tổ chức 9 lần xét tặng và trao Giải thưởng cho 158 tổ chức và cá nhân, trong đó có  99 tổ chức và 59 cá nhân, với 05 lĩnh vực được xem xét và trao giải là giáo dục đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, khắc phục sự cố, bảo vệ tài nguyên và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn TNCSHCM báo cáo về Mô hình đoàn viên thanh thiếu niên tham  gia bảo vệ môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang báo cáo về Hoạt động Giải thưởng MT của tỉnh Bắc Giang, Thôn Đông Xuyên Xã Đông Tiến huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh báo cáo về Cộng đồng thôn tham gia bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường, Cục cảnh sát Môi trường báo cáo về Kết quả phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm về môi trường, GS TS Phạm Ngọc Đăng báo cáo về Nâng cao vị thế và chất lượng Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Công ty Xi măng Hoàng Thạch báo cáo về Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường, Vụ trưởng Lê Văn Hợp báo cáo về Công tác thi đua khen trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Kết luận hội nghị, TT Bùi Cách Tuyến yêu cầu Tổng cục Môi trường và các địa phương chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường để khen thưởng, phổ biến, nhân rộng, duy trì và phát triển Giải thưởng, thực hiện có kết quả Thông tư 13/2010/TT-BTNMT ngày 28/7/2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Tin liên quan