Khảo sát hiện tượng dầu vón cục dọc bờ biển Điện Bàn và Hội An

Sau khi nhận được thông tin phản ánh có hiện tượng dầu vón cục dọc bờ biển Hội An

Tran_dauSau khi nhận được thông tin phản ánh có hiện tượng dầu vón cục dọc bờ biển Hội An. ngày 19/01/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức khảo sát, kiểm tra khu vực bờ biển Hà My, huyện Điện Bàn, bờ biển An Bàng, Hội An và bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An.

Khu vực 1: Dọc theo bãi biển Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn

Dọc theo bãi biển, đã có hiện tượng dầu vón cục xuất hiện rải rác, theo sóng biển tấp vào bờ, kéo thành những vệt đen với kích thước  cỡ 2 cm*2 cm, một vài nơi xuất hiện với kích thước 5 cm* 5 cm.  Cách mép nước biển khoảng 30 m- 40 m. Cục dạng mềm, có hiện tượng nóng chảy ở thời điểm khảo sát và lẫn trong cát, chất thải rắn tại khu vực.

Khu vực 2: Bãi biển An Bàng, thành phố Hội An

Dọc theo bãi biển, cũng đã có hiện tượng dầu vón cục xuất hiện không nhiều, kích thước  cỡ 2 cm*2cm hoặc nhỏ hơn. Cách mép nước biển khoảng 30 m- 40 m. Cục dạng mềm, có hiện tượng nóng chảy ở thời điểm khảo sát. Khối lượng ít hơn so với khu vực 1.

Khu vực 3: Bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An

Tại khu vực này cũng xuất hiện dầu vón cục nhưng với số lượng ít hơn so với khu vực 1 và khu vực 2. Cách mép nước biển khoảng 40-50 m. Cục dạng mềm, có hiện tượng nóng chảy và lẫn trong cát.

Qua ghi nhận thì thành phần dầu vốn cục tại 3 khu vực là như nhau, tuy nhiên số lượng suy giảm từ khu vực 1 đến khu vực 3.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tiến hành điều tra phỏng vấn một số hộ kinh doanh tại các khu vực khảo sát. Theo người dân, những ngày qua xuất hiện hiện tượng dầu vón cục nhưng không nhiều. Tại khu vực 3, do lo ngại ảnh hưởng đến kinh doanh du lịch nên Công ty du lịch khách sạn cùng phối hợp với một số người dân khu vực đã tiến hành thu gom hàng ngày.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu dầu vón cục tại khu vực 1 để xác định thành phần dầu, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây sự cố trên.

Hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác, nhưng xác định là do ảnh hưởng liên vùng từ bãi biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng mà thời gian qua đã có hiện tượng phản ảnh.

Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, có thể có hiện tượng tràn trên diện rộng đối với các huyện ven biển lân cận, không chỉ riêng đối với huyện Điện Bàn và thành phố Hội An. Cần có phương án thu gom cụ thể đúng quy trình, đồng thời cập nhật thông tin và diễn biến để xử lý kịp thời.

Hoàng Yến

Tin liên quan