Hội nghị tổng kết công tác của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường

Được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/1/2011 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011

HN_QTĐược sự thống nhất của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/1/2011 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011. Về tham dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc Sở; đại diện Chi cục BVMT; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm.

Theo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, nhìn chung năm 2010 Trung tâm đã đạt kết quả lớn so với những năm trước, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đơn đặt hàng nhà nước và thực hiện nhiều dự án đầu tư, tư vấn dịch vụ môi trường; phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc Sở TN &MT thực hiện công tác chuyên môn theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến đóng góp xây dựng kế hoạch, ông Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo trong năm đến cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng đơn giá chỉ tiêu môi trường, khẩn trương đưa tiêu chuẩn ISO 17025 sớm đi vào hoạt động, tăng cường công tác phối kết hợp với các đơn vị có liên quan... Từ đó phát huy tốt hơn nữa các chức năng và nhiệm vụ được Nhà nước giao cho Trung tâm, góp phần vào công tác quan trắc và quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Vũ Hồng Trung

Tin liên quan