Thị xã Điện Bàn: Lễ phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tháng bảo trì đường giao thông

Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND - UBMT TQVN và các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã Điện Bàn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiếp tục thực hiện tháng bảo trì đường giao thông; sáng ngày 05/6/2018, tại Hội trường UBND xã Điện Minh, UBND - UBMT TQVN thị xã Điện Bàn đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và tháng bảo trì đường giao thông năm 2018

Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND - UBMT TQVN và các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã Điện Bàn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiếp tục thực hiện tháng bảo trì đường giao thông; sáng ngày 05/6/2018, tại Hội trường UBND xã Điện Minh, UBND - UBMT TQVN thị xã Điện Bàn đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và tháng bảo trì đường giao thông năm 2018.

lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018 - Copy
Tham dự lễ phát động có bà Lê Thị Minh Tâm - Phó Bí thư Thị ủy; ông Ngô Văn Trịnh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Phan Minh Dũng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã; bà Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMT TQVN thị xã; cùng các đại diện lãnh đạo trong Ban Thường trực UBMT TQVN thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Thị ủy; Phòng TN&MT; Phòng Quản lý Đô thị, Đài Truyền thanh - Truyền hình; các Hội, đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo UBND, UBMT TQVN, đại diện lãnh đạo các Hội, đoàn thể và hơn 200 cán bộ, hội viên, đoàn viên 20 xã, phường.

dọn vệ sinh môi trường - Copy 2
Mục đích của buổi lễ phát động là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở cộng đồng dân cư; Thông qua việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện mô hình Khu dân cư "sáng - xanh - sạch - đẹp", vận động toàn dân bảo trì giao thông; Xây dựng và triển khai chương trình phối hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sự phối hợp giữa chính quyền, mặt trận, các hội, đoàn thể các cấp về bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường giao thông đảm bảo an toàn.

Phạm Ngọc Thắng

Tin liên quan