Nam Giang: Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng TN&MT năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng TN&MT năm 2018. Ngày 18/7/2018 Phòng TN&MT huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo 12 xã, thị trấn, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, BQL Dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, cán bộ địa chính xây dựng xã, thị trấn và trưởng, phó thôn của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

image003 - CopyggBáo cáo tại Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, trong đó chú trọng những vấn đề chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt Hội nghị tiếp thu được nhiều ý kiến sát thực từ cán bộ thôn về tình hình môi trường, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Kết thúc Hội nghị đồng chí Phạm Thị Như Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệu vụ 6 tháng cuối năm theo nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất ở; công tác tranh chấp, khiếu nại đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất và vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong quá trình trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Văn Trường

Tin liên quan