Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

Hưởng ứng Chiến dịch năm 2018 với chủ đề: "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững", tiếp nối chủ đề của Chiến dịch nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hóa với thiên nhiên

Hưởng ứng Chiến dịch năm 2018 với chủ đề: "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững", tiếp nối chủ đề của Chiến dịch nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hóa với thiên nhiên.
Thực hiện Kế hoạch số 5259/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các sự kiện quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; được sự chỉ đạo của UBND thị xã Điên Bàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 213/TNMT ngày 21/9/2018 gửi UBND các xã, phường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Theo đó đề nghị các địa phương trên địa bàn thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; các hoạt động phải thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

image003 - CopysssBên cạnh đó, sáng ngày 29/9/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp cùng UBND xã Điện Phước tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại hội trường UBND xã. Tham dự buổi lễ gồm có: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Đại diện Đài Truyền thanh - truyền hình thị xã; Đại diện lãnh đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn và Chi nhánh xử lý chất thải nguy hại; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN, các hội, đoàn thể và khoảng 200 hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Điện Phước;
Sau buổi lễ đã phát động các hội viên về các thôn của mình tổ chức ra quân thu gom rác thải ngoài đồng ruộng tại 10/10 thôn trên địa bàn xã; trong đó có 03 thôn ra quân điển hình là thôn La Hòa, thôn Hạ Nông Nam và thôn Hạ Nông Tây, xã Điện Phước đế hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường; thông qua các hoạt động này giúp thế hệ trẻ và người dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường. Ngoài ra, bên cạnh việc nâng cao nhận thức cộng đồng, cần tăng cường sự quan tâm, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc phối hợp, nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường, quản lý rác thải, hạn chế và giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường từ các nguồn rác thải sinh hoạt từng bước thay đổi thói quen không còn phù hợp như vứt rác bừa bãi, thải ra môi trường các mùi hôi thối, ... để hình thành một thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hằng ngày xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư./.

Trần Thị Long

Tin liên quan