Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Sáng ngày 06/11/2018, tại Hội trường số 1 Trung tâm Hội nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Sáng ngày 06/11/2018, tại Hội trường số 1 Trung tâm Hội nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Hội nghị do ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở TN&MT đồng chủ trì; Về tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường miền trung và tây nguyên, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành của Tỉnh, Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo UBND của 196 xã, thị trấn thực hiện Đề án theo lộ trình.

IMG 4590 - Copy
Sau khi nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án của Sở TN&MT, báo cáo tham luận của các địa phương (UBND huyện Thăng Bình, UBND thị xã Điện Bàn, UBND xã Duy Thành – huyện Duy Xuyên, UBND xã Trà Dương – huyện Bắc Trà My, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam) và ý kiến thảo luận; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu kết luận Hội nghị nhận định, sau 5 năm triển khai thực hiện theo lộ trình các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xử lý rác thải, đến nay trên địa bàn tỉnh có 181 xã, thị trấn đã tổ chức triển khai Đề án; Đây là kết quả hết sức thành công trong việc giải quyết bức xúc về rác thải nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh, bước đầu tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, tại các địa phương đã hình thành các nhóm tự quản vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, tạo được phong tác BVMT trong nhân dân; góp phần tạo điều kiện để các địa phương hoàn thiện tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Để đề án được tiếp tục triển khai có hiệu quả ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên địa bàn; gắn kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án chất thải gắn kết việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao hiệu quả Đề án, huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng dân cư, tăng hiệu quả thu phí vệ sinh, tăng cường vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn để giảm chi phí vận chuyển, xử lý nhằm giảm dần mức hỗ trợ kinh phí của ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý rác thải; Các Sở, ngành tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn cho các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 và nghiên cứu, đề xuất định hướng quản lý rác thải vùng nông thôn của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Kim Chung

Tin liên quan