Góp ý Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Sáng ngày 27/11/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường

Sáng ngày 27/11/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường. Hội thảo do bà Lê Thị Tuyết Hạnh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì với sự tham gia của các Sở, ban ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

46884622 722579178114263 2853859447246159872 n - CopyPhát biểu khai mạc Hội thảo bà Lê Thị Tuyết Hạnh cho biết Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường được xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 và Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ TN&MT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết nhằm đánh giá một cách cụ thể các tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển công nghiệp hiện nay, làm cơ sở đề xuất các nhóm giải pháp giúp định hướng công tác BVMT trong phát triển công nghiệp trong thời gian đến. Báo cáo còn cung cấp bộ số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực công nghiệp đồng thời là nguồn thông tin, số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.
Hội thảo được nghe Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam (đơn vị thực hiện) báo cáo về hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường. Qua đó, đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia thảo luận, hầu hết ý kiến chủ yếu tập trung đề nghị phải làm rõ các giải pháp (về quy hoạch, thu hút đầu tư và đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp; trong đó phải phân tích, xác định được đối tượng ưu tiên đầu tư).
Kết thúc Hội thảo, Chủ trì cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu và đề nghị Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo đáp ứng yêu cầu trước khi tham mưu Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kim Chung

Tin liên quan