Tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2018

Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Phòng TN&MT và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, trên cơ sở thống nhất chủ trương của UBND huyện tại Tờ trình số 248/TTr-TNMT ngày 29/10/2018 của Phòng TN&MT huyện xin chủ trương tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Kế hoạch số 06/KH-TNMT ngày 30/10/2018 về tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2018; Trong 03 ngày 28, 29, 30/11/2018 Phòng TN&MT đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 03 buổi hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường với các nội dung: thực hiện các tiêu chí cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phổ biến một số quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và cách xử lý rác thải nông thôn

Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Phòng TN&MT và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, trên cơ sở thống nhất chủ trương của UBND huyện tại Tờ trình số 248/TTr-TNMT ngày 29/10/2018 của Phòng TN&MT huyện xin chủ trương tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Kế hoạch số 06/KH-TNMT ngày 30/10/2018 về tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2018;

47065054 567945070333187 1656106863550267392 n - Copy
Trong 03 ngày 28, 29, 30/11/2018 Phòng TN&MT đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 03 buổi hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường với các nội dung: thực hiện các tiêu chí cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phổ biến một số quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và cách xử lý rác thải nông thôn.
Qua lớp tập huấn này, gần 300 cán bộ quân dân chính thôn và nhân dân tại 18 thôn trên địa bàn 03 xã hiểu rõ hơn về thực trạng và tác hại của việc ô nhiễm môi trường do chất thải chưa được thu gom và xử lý triệt để; được nghe giới thiệu về các nội dung "5 không 3 sạch" và cách thức phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình. Từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung, khuyến khích sự tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ánh Minh

Tin liên quan