Đại Lộc: Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn và tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018

Sáng ngày 25/12/2018, tại, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn trên địa bàn huyện

Sáng ngày 25/12/2018, tại, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn trên địa bàn huyện. Hội nghị do ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; Về tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo cơ quan, Ban ngành, Hội đoàn thể của huyện và đại diện lãnh đạo UBND, công chức địa chính xây dựng – môi trường và 160 ban dân chính thôn của 18 xã, thị trấn thực hiện Đề án.

hinh so ket 05 nam
Sau khi nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án của Phòng TN&MT, báo cáo tham luận của các địa phương đã đạt được kết quả (UBND xã Đại Nghĩa, UBND xã Đại Minh và UBND xã Đại Lãnh) và ý kiến thảo luận; Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Mẫn phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đã đánh giá cao kết quả mà các địa phương đã đạt được trong 5 năm qua. Đến nay đã có 18/18 xã , thị trấn thực hiện Đề án, tỷ lệ hộ dân tham gia thu gom rác thải đặt 80,3%, cải thiện vấn đề môi trường trên địa bàn huyện và góp phần vào thành công chung trong việc giải quyết bức xúc về rác thải nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đề án quản lý chất thải rắn vùng nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí thứ 17 trong tổng số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án gặp phải không ít những khó khăn nhất định, nhất là trong công tác vận động người dân tham gia và thu phí rác thải. Để đề án được tiếp tục triển khai có hiệu quả ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường; tăng cường vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn để giảm chi phí vận chuyển, xử lý nhằm giảm dần mức hỗ trợ kinh phí của ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý rác thải; đồng thời gắn việc thực hiện Đề án chất thải rắn với việc triển khai thực hiện tiêu chí 17 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Đề án, kiểm tra các nguồn thu chi và phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để đảm bảo triển khai Đề án hiệu quả như mục tiêu đã đề ra.
Chiều cùng ngày, TS Chu Mạnh Trinh – Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã truyền đạt một số nội dung có liên quan công tác quản lý rác thải và một số giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong việc thực thực hiện Đề án như việc phân loại rác thải tại nguồn....

Ánh Thi

Tin liên quan