Huyện Phú Ninh: Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 8/3/2019, phòng TN&MT huyện Phú Ninh tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện

Ngày 8/3/2019, phòng TN&MT huyện Phú Ninh tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. Tham dự có đ/c Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng các đ/c Nguyễn Đạo, Nguyễn Tấn Văn – Phó Chủ tịch UBND huyện; toàn thể lãnh đạo và cán bộ phòng TN&MT; đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan và toàn thể cán bộ địa chính – xây dựng 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

image001 dt- Copy
Tại Hội nghị, đ/c Trần Quốc Danh, Trưởng phòng TN&MT đã tổng hợp, báo cáo toàn bộ các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương trong thời gian qua và xây dựng một số Kế hoạch, lộ trình nhiệm vụ công tác trọng tâm cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết trong thời gian đến. Trên cơ sở đó, đ/c Nguyễn Phi Thạnh, chủ trì Hội nghị đề nghị các địa phương, các ngành liên quan tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể để giải quyết dứt điểm từng nội dung tồn tại, vướng mắc; trong đó đ/c chỉ đạo tập trung quyết liệt nhất là các nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Công tác cấp Giấy sau dồn điền đổi thửa; công tác đo đạc, cấp giấy đất lâm nghiệp; công tác cấp giấy CNQSD đất còn tồn đọng; quản lý đất công ích; công tác cải tạo phục hồi môi trường sau hoạt động khai thác khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường trong khu dân cư nông thôn...
Sau khi nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự họp, đ/c Nguyễn Phi Thạnh phát biểu kết luận một số nội dung: Nhiệm vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên phát sinh các tình huống phức tạp; nếu chúng ta quan tâm quản lý tốt trong lĩnh vực này ngay từ đầu sẽ hạn chế tối đa các tồn tại, vi phạm về sau. Do vậy tất cả các ngành, địa phương liên quan và tất cả các cán bộ làm công tác chuyên môn phải có quan điểm nhất quán để cùng tập trung thực hiện tốt công tác quản lý và tháo gỡ, giải quyết dứt điểm từng vụ việc cụ thể; phải phối hợp tốt từ cấp xã lên huyện, không được giữ nguyên tắc, đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm tiến độ công việc, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của huyện và ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đ/c chỉ đạo, giải thích thêm một số ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp và giao phòng TN&MT tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn chỉnh lại các kế hoạch, trình UBND huyện ký ban hành, trên cơ sở đó các địa phương, các ngành xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình để triển khai thực hiện tốt trong năm 2019.

Đức Tin

Tin liên quan