Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2018

Ngày 23/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2018

Ngày 23/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các Sở, Ban, ngành và đại diện chính quyền các địa phương.
Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2018 được thực hiện đối với 6 thành phần môi trường: nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí xung quanh, đất và trầm tích. Mục tiêu của chương trình quan trắc môi trường hằng năm của tỉnh là tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng các thành phần môi trường, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

image001 - CopyntQua báo cáo của đơn vị tư vấn cũng như ý kiến góp ý của quý vị đại biểu, khách mời, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Quảng Nam giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2018. Đồng thời đề nghị:
- Các huyện trung du miền núi cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt khai thác khoáng sản trái phép, và giám sát chặt chẽ công tác BVMT trong các hoạt động thi công xây dựng công trình vùng đầu nguồn, nhằm giảm thiểu tối đa nguồn gây ô nhiễm môi trường nước ở các sông thượng nguồn.
- Chính quyền các địa phương vùng ven biển và các đô thị hoặc ven đô cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý có biện pháp xử lý lắng, lọc, khử trùng, tẩy độc, tẩy phèn... nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các chất ô nhiễm trong nguồn nước như COD, NH4+, Coliform... khi dùng nước ngầm cho mục đích ăn uống, sinh hoạt; hướng dẫn, tuyên truyền người dân cách bảo vệ nguồn nước dưới đất như: kỹ thuật xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; khoảng cách an toàn khi khoan, đào giếng. Về lâu dài, cần có quy hoạch, khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước; thực hiện quy hoạch và quản lý tốt nước thải thủy sản ven sông, nuôi tôm trên cát, xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ các khu dân cư tập trung vì đây những là hoạt động dễ gây ô nhiễm nguồn nước, nhiễm mặn nguồn nước dưới đất.
- Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển (về tải trọng, phân luồng, các biện pháp che chắn,...) nhất là vật liệu xây dựng nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm bụi nhất là vào mùa khô.
- Trong quá trình thực hiện chương trình quan trắc năm 2018, đề nghị Phòng TN&MT các địa phương phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt đồng thời nắm bắt thông tin về các kết quả bất thường để kịp thời có các biện pháp xử lý.

Ngọc Thủy

Tin liên quan