Nông Sơn: Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại 02 xã Quế Ninh và Phước Ninh năm 2019

Trong 02 ngày 13-14/5/2019, tại Hội trường UBND xã Quế Ninh và hội trường thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, Phòng TN&MT, Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn 02 xã

Trong 02 ngày 13-14/5/2019, tại Hội trường UBND xã Quế Ninh và hội trường thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, Phòng TN&MT, Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn 02 xã. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT, Hội nông dân huyện và đặc biệt hơn 100 cán bộ, hội viên hội nông dân trên địa bàn 02 xã Phước Ninh và Quế Ninh.
Mục đích buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng và đặc biệt là người dân trong công tác bảo vệ môi trường, hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, cách thu gom, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt; đồng thời phát động phong trào chống rác thải nhựa, khuyến khích nhân rộng các mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường, điển hình là mô hình "nói không với túi ni lông", mô hình "Điểm thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật"....Qua buổi tuyên truyền mỗi cán bộ, hội viên nông dân trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, với phương châm bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hà Thanh Thảo

Tin liên quan