Nông Sơn: Dùng bình thủy thay thế chai nhựa trong các cuộc họp và sinh hoạt tại cơ quan

Ngày 30/5/2019 UBND huyện Nông Sơn đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn,với mục đích tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái

Ngày 30/5/2019 UBND huyện Nông Sơn đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn,với mục đích tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

image001 - cam Tu
Nằm trong Kế hoạch đã ban hành, Ủy ban nhân dân huyện đã đăng ký nội dung: " Không dùng ly, cốc, bình nhựa sử dụng một lần để tiếp khách, hội họp và trong sinh hoạt tại cơ quan". Hiện nay, tại các cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện việc sử dụng dùng bình, ly thủy tinh đã được áp dụng, nước được nhân viên phục vụ rót đầy vào các bình thủy tinh và các đại biểu dự họp sẽ tự lấy nước khi có nhu cầu.
Tại Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng, ban cũng đã nghiêm túc thực hiện việc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Bước đầu thực hiện phong trào này hy vọng sẽ tạo sự chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm do sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy gây ra trong cán bộ công chức. Qua đó, phát động mỗi cán bộ, công chức người lao động hành động và vận động gia đình người thân, mọi người xung quanh cùng tham gia phân loại, thu gom rác thải nhựa tại nguồn và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Cẩm Tú

Tin liên quan