Nông Sơn: Hoàn thành công tác thu gom, xử lý rác thải nguy hại đồng ruộng năm 2019

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân trên địa bàn nông thôn và trong khu vực trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân trên địa bàn nông thôn và trong khu vực trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND huyện Nông Sơn về tổ chức thu gom và xử lý rác thải nguy hại đồng ruộng trên địa bàn huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với UBND 07 xã, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam tổ chức thu gom và xử lý rác thải nguy hại đồng ruộng trên địa bàn huyện từ ngày 8 đến 16 tháng 7 năm 2019.

image001 - cam Tu
Các vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật,... phát sinh trong quá trình sản xuất nông nghiệp từ các bể chứa được UBND các xã thu gom, đưa về vị trí tập kết đảm bảo an toàn, thuận lợi cho công tác thu gom, vận chuyển sau khi tập kết.
Qua quá trình tổ chức thu gom, dựa trên biên bản xác định khối lượng ngày 16/7/2019 giữa các bên liên quan thì khối lượng rác thải nguy hại đồng ruộng trên địa bàn huyện năm 2019 thu được là: 1,256 tấn. Đây cũng là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, sớm hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; qua đó phát huy được mô hình "Điểm thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật" trên địa bàn toàn huyện.

Cẩm Tú

Tin liên quan