Bảo vệ môi trường - Giảm thiểu rác thải trên sông/ hồ và đại dương thông qua Cải thiện Quản lý rác thải tại nguồn

Thực hiện Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các nội dung trong khuôn khổ Dự án "Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước với sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam" theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức WWF-Tổ chức Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức tập huấn về "Bảo vệ môi trường - Giảm thiểu rác thải trên sông/ hồ và đại dương thông qua Cải thiện Quản lý rác thải tại nguồn" trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2019, cho các đối tượng là đại biểu đại diện các Hội, đoàn thể, cán bộ môi trường của 18 xã, thị trấn và Trưởng thôn, Chi hội trưởng hội phụ nữ; Bí thư chi đoàn của 113 thôn (khu) trên địa bàn huyện, với số lượng gần 400 người tham gia, diễn ra trong 5 ngày từ ngày 05/8 -09/8/2019, được tổ chức thành các cụm xã tại xã Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Thắng, Thị trấn Ái Nghĩa và Đại Cường

Thực hiện Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các nội dung trong khuôn khổ Dự án "Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước với sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam" theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức WWF-Tổ chức Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức tập huấn về "Bảo vệ môi trường - Giảm thiểu rác thải trên sông/ hồ và đại dương thông qua Cải thiện Quản lý rác thải tại nguồn" trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2019, cho các đối tượng là đại biểu đại diện các Hội, đoàn thể, cán bộ môi trường của 18 xã, thị trấn và Trưởng thôn, Chi hội trưởng hội phụ nữ; Bí thư chi đoàn của 113 thôn (khu) trên địa bàn huyện, với số lượng gần 400 người tham gia, diễn ra trong 5 ngày từ ngày 05/8 -09/8/2019, được tổ chức thành các cụm xã tại xã Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Thắng, Thị trấn Ái Nghĩa và Đại Cường.
Nội dung tập huấn lần này tập trung vào các vấn đề chính như sau: Tổng quan chất thải rắn trên thế giới, ở Việt Nam và địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tác động của rác thải nhựa và Nylon; Phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; Truyền thông bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và nylon.

20190809 090525 - CopyMục đích của đợt tập huấn lần này, mong các đại biểu sẽ là các cán bộ tuyên truyền viên làm những cầu nối để lan tỏa, tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nylon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu còn được thực hành phân loại rác tại nguồn và thuyết trình về các vấn đề môi trường cần quan tâm hiện nay. Đồng thời, tại các lớp tập huấn các đại biểu đã chia sẻ các kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường và công tác thu gom, phân loại rác thải của các địa phương trong thời gian qua; đặc biệt, các đại biểu mong muốn trong thời gian đến cấp trên sẽ giới thiệu, nhân rộng nhiều hơn các hoạt động, mô hình thiết thực để thực hiện có hiệu quả hơn nữa "Phong trào chống rác thải thải nhựa" và có những giải pháp đồng bộ trong việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn để giảm áp lực cho môi trường.
Ngoài ra, kể từ khi UBND tỉnh Quảng Nam phát động phong trào chống rác thải nhựa đến nay, trên địa bàn huyện Đại Lộc các Hội đoàn thể, Phòng TN&MT cùng các địa phương đã tổ chức được hơn 10 lớp tuyên truyền, vận động về phòng chống rác thải nhựa.

Ánh Thi

Tin liên quan