Núi Thành: Tập huấn phân loại rác tại nguồn, giảm thiể, chống ô nhiễm rác thải nhựa

Hưởng ứng Chiến dịnh làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ để "Hành động địa phương, tác động toàn cầu", trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa

Hưởng ứng Chiến dịnh làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ để "Hành động địa phương, tác động toàn cầu", trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

tap huan Tam Tien - CopyTrong 02 ngày 30-9 và 1/10/2019, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Tam Tiến, Tam Quang, Tam Mỹ Tây tổ chức 03 tập huấn về phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa cho Lãnh đạo UBND xã, cán bộ địa chính xã, hội liên hiệp phụ nữ xã và 343 hội viên phụ nữ tại 03 xã về đích nông thôn mới năm 2019 nhằm trang bị cho phụ nữ kiến thức về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu lượng rác phát sinh tại mỗi gia đình và tác hại về rác thải nhưa. Qua buổi tập huấn, dưới sự dẫn dắt của TS. Chu Mạnh Trinh, báo cáo viên hội tập huấn đã truyền cảm hứng cho hội viên hội phụ nữ các 03 xã Tam Tiến, Tam Quang, Tam Mỹ Tây quyết tâm phân loại rác tại nguồn (rác dễ phân hủy làm phân, rác khó phân hủy chuyển Công ty Môi trường xử lý, rác tái chế bán chị ve chai), mang giỏ đi chợ để giảm rác thải túi nilông và sẽ vận động chị, em phụ nữ trong xóm, làng cùng tham gia giảm rác thải và bảo vệ môi trường xây dựng tiêu chí môi trường về đích nông thôn mới năm 2019.

Bùi Hồng

Tin liên quan