Hội nghị trực tuyến về công tác phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn

Sáng ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn; triển khai chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn; triển khai chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo: Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn; các Hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh tỉnh. Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu lai, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Nông thôn mới, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam.

IMG 3570
Tham dự tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Hội, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND và UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn.
Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày báo cáo kết quả đạt được, phương hướng trong thời gian đến và triển khai Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".
Kết quả trong thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động giảm thiểu nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau; các Sở, ban, ngành và địa phương đã có nhiều hoạt động tích cực để giảm thiểu rác thải nhựa, như: chuyển sang sử dụng ly, cốc, bình thủy tinh, inox, bình nước sử dụng nhiều lần trong các cuộc họp, Hội nghị và sinh hoạt tại cơ quan/đơn vị.
Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bước đầu không sử dụng hộp cơm xốp, ly nhựa, muỗng nhựa dùng một lần. Một số gian hàng sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, bao bì nhựa như túi giấy, túi nilon dễ phân hủy, dùng lá chuối, lá dong...tại chợ và đặc biệt là tổ chức các ngày hội không rác thải nhựa tại địa phương.
Một số mô hình, hoạt động điển hình về "Chống rác thải nhựa" được các địa phương triển khai...Tuy nhiên, khâu phân loại rác thải chưa được thực hiện tốt, rất nhiều địa phương chưa thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận đề xuất một số mô hình, giải pháp giảm thiểu rác thải tại nguồn và chống rác thải nhựa, đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp phù hợp với thực tiễn tại mỗi địa phương để triển khai thực hiện đạt hiệu quả và bàn các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; quy hoạch các điểm, khu xử lý rác thải ở các địa phương, tổ chức tham khảo học tập áp dụng một số mô hình hay về phân loại rác thải ở các tỉnh, thành phố khác. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, Ban ngành và địa phương thực hiện trong thời gian đến.

Viết Thuận

Tin liên quan