Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-STNMT ngày 22/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019, sáng ngày 24/12/2019 tại Hội trường Khách sạn Hương Sưa - thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019"

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-STNMT ngày 22/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019, sáng ngày 24/12/2019 tại Hội trường Khách sạn Hương Sưa - thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019". Tham dự Hội nghị có Ông Phạm Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Chi cục BVMT, đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn môi trường thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường 18 huyện/thị xã/thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phòng Cảnh sát về môi trường - Công an tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện các đơn vị quản lý, đầu tư hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c1eabd4c6acd9393cadc - Copy
Hội nghị đã nghe Ông Phạm Hồng Sơn báo cáo về những văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ môi trường được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành trong thời gian qua, điển hình là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Chi cục BVMT triển khai Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam và kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thẩm định các hồ sơ về môi trường, công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại địa phương.
Buổi chiều cùng ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm cập nhật thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở về công tác bảo vệ môi trường và triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" tại các cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Bích Khuê

Tin liên quan