Hội thảo quan trắc môi trường

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình Hội thảo với chủ đề “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình Hội thảo với chủ đề “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”. Hội thảo có sự tham dự của gần 300 đại biểu đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường của 53 tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí Võ Tuấn Nhân -  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến tham dự và chủ trì Hội thảo.

1qt

Hội thảo đã nêu lên bốn nội dung chính: Các quy định về quan trắc môi trường trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Nội dung quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Đánh giá việc triển khai Quy hoạch và công tác quản lý, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; Giới thiệu Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về những bất cập trong việc quản lý dữ liệu quan trắc môi trường; những tồn tại hạn chế trong việc quản lý, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động, liên tục của các địa phương....

                                                                              Nguyễn Văn Thanh

Tin liên quan