Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với huyện ủy, ubnd huyện Núi Thành về nạo vét luồng kỳ Hà và tình hình nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải

Ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và vấn đề cấp nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải

Ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và vấn đề cấp nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải. Tham dự có lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, đại diện Sở Xây dựng; Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, Công an huyện Núi Thành, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tam Hải; lãnh đạo Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Núi Thành, Trung tâm Bồi thường, GPMB thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ hà Chu Lai Quảng Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và UBND huyện Núi Thành, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận:


1. Dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)
Thời gian qua, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và UBND huyện Núi Thành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án, tuy nhiên tiến độ, hiệu quả chưa đáp ứng được yêu cầu, tồn tại này có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan là do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư dự án với các lực lượng chức năng của huyện và UBND xã Tam Hải, Ban Nhân dân các thôn thiếu kiên quyết, chưa chặt chẽ. Tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà có vai trò rất quan trọng, kết nối trực tiếp vào các bến cảng Kỳ Hà, Tam Hiệp, phục vụ vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu chủ yếu cho ngân sách. Đây là một trong những dự án trọng điểm được Ban chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Núi Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ di dời các đăng, rớ, đáy hiện nay còn tồn tại trong phạm vi thi công tuyến luồng Kỳ Hà và bồi thường, GPMB tuyến 2 kè chống xói lở đoạn qua thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải để sớm bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị của huyện và xã Tam Hải vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu, ủng hộ thực hiện. Đối với các trường hợp cố tình cản trở thi công hoặc có hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Trong quá trình thi công nạo vét, nếu thực sự ảnh hưởng môi trường, gây thiệt hại cho nhân dân trong khu vực thì phải bồi thường, hỗ trợ do dừng sản xuất. Về việc đi lại của các tàu vận tải trên tuyến luồng Kỳ Hà ảnh hưởng đến các tàu thuyền neo đậu của nhân dân, giao UBND huyện Núi Thành sớm khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tác động và có phương án xây dựng âu thuyền hợp lý để bố trí nơi neo đậu tàu thuyền của nhân dân; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, đề xuất phương án chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ đánh bắt thủy sản trên sông.
2. Tình hình nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải
UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thi công xây dựng hoàn thành dự án tuyến ống chính cấp nước cho xã Tam Hải trong năm 2021; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải.
Trước mắt, UBND xã Tam Hải khẩn trương rà soát, báo cáo UBND huyện Núi Thành có phương án xử lý thanh toán nợ cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam để tiếp tục thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên xã đảo Tam Hải. Về lâu dài, UBND huyện Núi Thành nghiên cứu mô hình nói không với sử dụng bao bì nhựa, túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường ở xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An để có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân xã đảo Tam Hải ủng hộ, thực hiện; đồng thời có biện pháp giảm rác thải thựa, rác thải khó phân hủy của người dân tại các lưu vực sông. Bên cạnh đó, nghiên cứu biện pháp dùng hệ thống phao nửa chìm, nửa nổi để ngăn cách bề mặt biển phía Nam, không cho rác vào gần bờ. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan nghiên cứu công nghệ xử lý rác thải bằng lò đốt ở quy mô nhỏ, phù hợp thực tế ở địa phương xã Tam Hải để thử nghiệm và áp dụng thực hiện. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các quy định liên quan về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho xã đảo Tam Hải để hướng dẫn áp dụng thực hiện hoặc xây dựng phương án, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho xã đảo Tam Hải và xã đảo Tân Hiệp (Hội An).

Hoàng Yến

Tin liên quan