Hội thảo góp ý Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Trong hai ngày 8-9/12/2009 tại Hà Nội, Dự án hỗ trợ Thanh tra khoáng sản (SMI) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo lần 2 Luật Khoáng sản (sửa đổi), với sự tham gia của cán bộ quản lý các Sở TN&MT (thuộc vùng Dự án) như Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Nam

Trong hai ngày 8-9/12/2009 tại Hà Nội, Dự án hỗ trợ Thanh tra khoáng sản (SMI) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo lần 2 Luật Khoáng sản (sửa đổi), với sự tham gia của cán bộ quản lý các Sở TN&MT (thuộc vùng Dự án) như Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Nam... và một số doanh nghiệp hoạt động khoáng sản.

Ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Thanh tra khoáng sản cho biết một số vấn đề cần thảo luận trong sửa đổi Luật Khoáng sản lần này là khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản (TNKS); Khuyến khích đầu tư KH-CN vào lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất và TNKS; Bảo vệ môi tường trong hoạt động khoáng sản, xã hội hóa nguồn vốn đầu tư cho hoạt động điều tra tra cơ bản địa chất và TNKS; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về khoáng sản...

Các đại biểu đã chia thành 4 nhóm góp ý với các nội dung chủ yếu như Luật cần đề cập cụ thể các biện pháp để quản lý hoạt động khoáng sản có hiệu quả. Quy trình cấp phép hoạt động khoáng sản cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ ; thời gian cấp phép cần tính tối đa theo dự án đầu tư được duyệt, không hạn chế 50 năm. Theo chương 7 dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) là Nhà nước tiến hành thẩm định đề án thăm dò khoáng sản của chủ đầu tư là chưa phù hợp, nên để chủ đầu tư tự lập và thẩm định dự án. Công tác Quy hoạch khoáng sản, cần thống nhất trong toàn quốc. Căn cứ để lập Quy hoạch cần đưa nội dung, nhu cầu về nguyên liệu và nhiên liệu khoáng. Việc lập Quy hoạch nên quy về một đầu mối là Bộ TN & MT và cần xác định rõ cơ quan chỉ đạo thực hiện Quy hoạch khoáng sản...

(Theo monre)

Tin liên quan