Quản lý chặt việc khai thác cát xây dựng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành lập quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn, có chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng, ngăn chặn khai thác trái phép, không phép

1249459629_nvPhó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành lập quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn, có chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng, ngăn chặn khai thác trái phép, không phép. 

 

Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 2/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với việc xuất khẩu cát nhiễm mặn, tận thu từ nạo vét, khơi thông luồng lạch tại các sông, cửa sông, cảng sông giáp biển, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 (Theo monre)

Tin liên quan