Kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác mỏ vàng Đắk Sa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, ngày 29, 30/12/2009, Sở phối hợp với Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, UBND huyện Phước Sơn tiến hành kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, chuyển quặng tại mỏ vàng Đăk Sa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

1265181556_nvThực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, ngày 29, 30/12/2009, Sở phối hợp với Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, UBND huyện Phước Sơn tiến hành kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, chuyển quặng tại mỏ vàng Đăk Sa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn. Kết quả kiểm tra thực địa cho thấy:

 

Tại thời điểm kiểm tra Công ty đã ngừng hoạt động thăm dò và đang trình kết quả kết quả thăm dò để Hội đồng đánh giá trữ lượng phê duyệt và xin gia hạn giấy phép; đang tiến hành hoạt động khai thác, triển khai san ủi mặt bằng để xây dựng Nhà máy chế biến vàng và lập các thủ tục liên quan để xây đập chứa thải; Công ty đã thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh thống nhất và số lượng quặng thu hồi được trong quá trình đào lò, thông tầng, khai thác và vận chuyển về Nhà máy chế biến vàng Bồng Miêu để tuyển là 18.448 tấn quặng 

Qua kiểm tra Đoàn có một số kiến nghị đối với hoạt động thăm dò, khai thác và vận chuyển quặng của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn như sau:  

 - Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hỗ trợ kinh phí trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong khu vực được cấp phép khai thác, thăm dò và các khu rừng lân cận, nếu Công ty phát hiện có dấu hiệu hành vi khai thác lâm sản trái phép thì phải báo cáo với các cơ quan chức năng biết và có hướng xử lý kịp thời; đối với diện tích được thăm dò, đề nghị Công ty phải lập kế hoạch khoan thăm dò báo cáo với UBND huyện Phước Sơn để phối hợp bảo vệ rừng trong quá trình thăm dò. Không được chặt hạ cây gỗ trong quá trình chọn điểm khoan thăm dò khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Kết thúc việc khoan thăm dò phải có biên bản xác nhận của UBND huyện Phước Sơn về tác động đến rừng khi khoan thăm dò.

- Có trách nhiệm hoặc phối hợp với cơ quan liên quan bảo vệ khoáng sản trong khu vực được cấp phép khai thác và thăm dò. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận chuyển quặng về Bồng Miêu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy tuyển quặng vàng và các công trình phụ trợ theo đúng quy định của giấy phép.

- Hoàn thành việc đóng góp kinh phí duy tu, bảo quản đường và báo cáo kế hoạch vận chuyển quặng theo Công văn số 3321/UBND-KTN ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về cho phép Công ty được vận chuyển quặng vàng khai thác từ mỏ vàng Đăk Sa về Nhà máy tuyển vàng Bồng Miêu. 

- Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định, phê duyệt và các yêu cầu khác tại Quyết định số 1698/Q Đ-TNMT ngày 29/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; lập các thủ tục xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 

- Tiến hành kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Đề nghị giảm diện tích thăm dò của Giấy phép số 67/GP-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 V. Liên

Tin liên quan