Bộ TN&MT: Gỡ vướng trong công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Sáng ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà có buổi làm việc với đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng ban chỉ đạo (VPBCĐ) cải cách tư pháp Trung ương, Uỷ ban (UB) Pháp luật và UB Kinh tế của Quốc hội về kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Sáng ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà có buổi làm việc với đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng ban chỉ đạo (VPBCĐ) cải cách tư pháp Trung ương, Uỷ ban (UB) Pháp luật và UB Kinh tế của Quốc hội về kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT) cho biết: Quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong Luật Khoáng sản 2010 là một quy định mới, phức tạp và nhạy cảm từ chỗ quyền khai thác khoáng sản trước đây không thu tiền, nay phải trả tiền. Chính vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định 203/2013/NĐ-CP để điều chỉnh riêng về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Để triển khai Nghị định này, Bộ TN&MT đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp khai thác khoáng sản; đồng thời, tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương triển khai nội dung Nghị định; đẩy nhanh quá trình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tính đến ngày 31/8/2014, Bộ TN&MT đã thẩm định được 238/584 hồ sơ phải tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền phải thu là hơn 24 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước khoảng 400 tỷ đồng. Ngoài ra, đã có 23 tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là hơn 200 tỷ đồng.

alt

 Đại diện Bộ Tư pháp, VPBCĐ cải cách tư pháp Trung ương, UB Pháp luật và UB Kinh tế của Quốc hội.

Mặc dù quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một chính sách đúng đắn của Nhà nước song triển khai trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn địa phương, doanh nghiệp cho rằng không nên thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác từ ngày 01/7/2011 (ngày Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực) đến ngày 31/12/2013 (ngày Nghị định 203/2013 có hiệu lực).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng, kiến nghị của các doanh nghiệp khoáng sản là đúng đắn. Bởi thời điểm từ 01/7/2011 đến 31/12/2013, các doanh nghiệp đã khai thác khoáng sản đã hoàn thành quyết toán hàng năm; công bố lỗ, lãi và nộp các khoản thuế, phân chia lợi nhuận. Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang gặp khó khăn, giá khoáng sản chỉ còn 30-50% so với thời điểm cao nhất, nhiều doanh nghiệp khoáng sản báo lỗ. Vì vậy, việc hồi tố thu tiền cấp phép khai thác khoáng sản trong khoảng thời gian đó là khó khả thi. Theo báo cáo, đến nay, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa thu trong khoảng thời gian trên là hơn 1.700 tỷ đồng.

Xuất phát từ thực tế đó, ngày 12/9, Bộ TN&MT đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ  báo cáo và đề nghị Ủy ban thường Vụ Quốc hội xem xét, miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác từ ngày 01/7/2011  đến ngày 31/12/2013. Bộ TN&MT cho rằng, nếu kiến nghị này được Ủy ban thường Vụ Quốc hội chấp thuận sẽ góp phần gỡ vướng và đẩy nhanh quá trình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong phạm vi cả nước.

Trong khi chờ Ủy ban thường Vụ Quốc hội quyết định chính thức về việc này, được sự đồng ý của Chính phủ, hiện Bộ TN&MT quyết định chưa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác trong khoảng thời gian trên.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Uỷ ban Pháp luật và Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tán thành và ủng hộ quyết định trên của Bộ TN&MT.

Theo monre.gov.vn

Tin liên quan