Tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Phước Sơn và huyện Nam Giang

Tử ngày 15-17/10/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, UBND huyện Phước Sơn, UBND huyện Nam Giang tiến hành kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn hai huyện; kết quả kiểm tra như sau: 1

Tử ngày 15-17/10/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, UBND huyện Phước Sơn, UBND huyện Nam Giang tiến hành kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn hai huyện; kết quả kiểm tra như sau:

WP 20141016 10 37 26 Pro
1. Tại khu vực có tọa độ X = 1714095, Y = 494885, thuộc bãi vàng Nhẹ, thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn có 04 lán trại đã tháo tấm che mái, 06 máy xay đá, 05 máng tuyển đãi vàng bằng gỗ, 02 xe rùa, 01 củ điện, 01 thùng gỗ đựng đồ, khoảng 200m ống dây dẫn nước, 02 hồ chứa nước, 01 moong khai thác lộ thiên với diện tích khoảng 0,5ha, độ sâu đã khai thác khoảng 4m, 01 đường lò có dấu vết khai thác mới, một số hầm khai thác cũ và một số gỗ quy cách dùng để chống lò.
2. Tại khu vực có tọa độ X = 1714870, Y = 494348, thuộc suối Rin, xã Đăk Pring, huyện Nam Giang (nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh) tại hiện trường không có người, chỉ có một sàn tuyển bằng sắt, dấu hiệu khai thác vàng sa khoáng từ lâu để lại địa hình dở giang với diện tích khoảng 3,0 ha.
3.Tại khu vực có tọa độ X = 1714770, Y = 493826, suối Rin, xã Đăk Pring, huyện Nam Giang (nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh) tại hiện trường không có người chỉ có 05 máy xay đá, 04 lán trại đã tháo tấm che mái, 40 lít dầu diesel, 20 lít nhớt, 03 tấm bạc xanh, khoảng 500m ống dây dẫn nước, 02 hồ chứa nước, 01 đường lò có dấu vết khai thác mới, một số hầm khai thác cũ và một số gỗ quy cách dùng để chống lò.
Khi đoàn kiểm tra đến, tất cả các máy móc đều không hoạt động, không có người tại hiện trường; Đoàn kiểm tra đã tiến hành đốt, đập phá lán trại, máy móc, dụng cụ, đường ống dẫn nước, dầu diesel mà Đoàn kiểm tra đã phát hiện.
Đoàn kiểm tra kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn, UBND huyện Nam Giang, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh tiếp tục tổ chức các biện pháp nhằm ngăn chặn, truy quét, chốt giữ và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 và Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Văn Liên

Tin liên quan