Huyện Nam Giang: Kết quả kiểm tra thực địa hoạt động khai thác khoáng sản đất sét - cao lanh trái phép

Ngày 17/11/2014, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Phòng TN&MT huyện Nam Giang, UBND thị trấn Thạnh Mỹ tiến hành tổ chức kiểm tra thực địa

Ngày 17/11/2014, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Phòng TN&MT huyện Nam Giang, UBND thị trấn Thạnh Mỹ tiến hành tổ chức kiểm tra thực địa.

Copy of Dat set 2

 Tại khu vực thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ có xảy ra khai thác đất sét – cao lanh với tổng diện tích đã khai thác 6.546 m2.Tại hiện trường không có hoạt động khai thác; đã mở 02 moong khai thác với độ sâu trung bình khoảng 3m để lại địa hình nham nhỡ. Cách khu vực khai thác khoảng 70 m có 02 xe múc (01 xe hiệu Hitachi dung tích gàu 1,2 m3, 01 xe múc Komatsu, dung tích gàu 0,5 m3). Theo Phòng TN&MT huyện Nam Giang cho biết: Việc khai thác trái phép chỉ vào ban đêm (chủ yếu tối thứ 7 và chủ nhật) trong khoảng thời gian ngày 15/9/2014 đến 30/10/2014, bình quân 01 đêm 15 lượt xe, mỗi xe 20 m3, bình quân 300 m3/đêm, khai thác khoảng 20 đêm (khoảng 6.000 m3). Khai thác chủ yếu cung cấp cho Công ty Prime Đại Lộc. Diện tích bị khai thác trái phép đã cấp sổ đỏ cho 02 hộ dân, 02 hộ dân đã bán cho Công ty TNHH Nguyễn Thành Trung với giá 180 triệu đồng.
Trước tình hình khai thác đất sét trái phép nêu trên, Phòng TN&MT, UBND thị trấn Thạnh Mỹ, Chi cục Quản lý đường bộ III.1 đã kiểm tra, đình chỉ hoạt động khai thác và yêu cầu các đối tượng khai thác đất sét - cao lanh trái phép di dời phương tiện, con người ra khỏi khu vực khai thác. Ngày 10/11/2014, UBND huyện Nam Giang có Quyết định số 2629/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ liên ngành kiểm tra, truy quét, chốt chặn, đẩy đuổi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (đất sét) tại thị trấn Thạnh Mỹ. Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND huyện Nam Giang báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở TN&MT trước 30/11/2014.
Đoàn kiểm tra kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Nam Giang:
- Di dời 02 xe múc ra khỏi hiện trường khai thác trái phép và xử lý về hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Nguyễn Thành Trung theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền của UBND huyện thì lập hồ sơ trình UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.
- Làm việc với 02 hộ dân đã chuyển nhượng đất cho các đối tượng khai thác đất sét- cao lanh trái phép để sử dụng sai mục đích theo quy định của Luật Đất đai.
- Tiếp tục chốt chặn, truy quét các đối tượng khai thác đất sét - cao lanh tại 02 khu vực nêu trên.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012 về tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng trên địa bàn tỉnh. Công văn số 4715/UBND-KTN ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiệm các hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Văn Liên

Tin liên quan