Huyện Bắc Trà Mỳ: Tổ cơ động tổ chức kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản thiếc trái phép trên địa bàn

Từ ngày 20-22/01/2015, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị xã Trà Giang, xã Trà Giác, Công an huyện và Phòng TN&MT, tiến hành kiểm tra, truy quét việc khai thác khoáng sản thiếc trái phép tại khu vực bãi thiếc các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang

Từ ngày 20-22/01/2015, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị xã Trà Giang, xã Trà Giác, Công an huyện và Phòng TN&MT, tiến hành kiểm tra, truy quét việc khai thác khoáng sản thiếc trái phép tại khu vực bãi thiếc các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang. Lợi dụng địa hình phức tạp, các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép đã bỏ trốn khi lực lượng của Tổ công tác đến hiện trường.

Copy of 56598 10937629 616459991819712 1029231205 nTại khu vực Dốc Dẻ và Thác 5 Tầng, xã Trà Giang: Tổ công tác phát hiện có 05 lán trại, khoảng 140 m2 bạt xanh, 01 bồn đãi quặng, khoảng 100m ống dây dẫn nước và một số dụng cụ khác; Khu vực Đá Bàng, thuộc xã Trà Sơn: Tổ công tác phát hiện có 02 lán trại, khoảng 50m2 bạt xanh, khoảng 30 m ống dây dẫn nước và một số dụng cụ khác; Khu vực Nước Oa, thuộc xã Trà Tân: Tổ công tác phát hiện có 04 khung trại, 02 tấm bạt xanh khoảng 60m2, khoảng 40m ống dây dẫn nước, 02 bồn đãi quặng, 01 cân loại 20kg và một số dụng cụ khác; Tổ công tác đã tiến hành thiêu hủy tất cả các công cụ trên.
Trong thời gian tới, để ngăn chặn hành vi thăm dò khai thác khoáng sản trái phép, Phòng TN&MT huyện đã lập kế hoạch kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép trước, trong và sau Tết, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đình Vũ

Tin liên quan