Huyện Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét khoáng sản trái phép tại thôn 4, xã Trà Kót

Ngày 05/02/2015 Phòng Tài nguyên - Môi truờng huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) phối hợp cùng Phòng Nội vụ huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện, cùng lực lượng của UBND xã Trà Kót tiến hành kiểm tra, truy quét việc thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực thôn 4, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My với kết quả như sau:Khu vực Núi Kẽm, thuộc thôn 4, xã Trà Kót: Tổ công tác phát hiện tại hiện trường có 03 lán trại khoảng 300 m2 bạt xanh, 01 máy nổ, 01 cối xay đá, 01 máy dập đá và một số dụng cụ khác dùng để thăm dò khoáng sản vàng trái phép; Khu vực Suối tre, thuộc thôn 4, xã Trà Kót: Tổ công tác phát hiện 02 điểm thăm dò, khai thác vàng trái phép

Ngày 05/02/2015 Phòng Tài nguyên - Môi truờng huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) phối hợp cùng Phòng Nội vụ huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện, cùng lực lượng của UBND xã Trà Kót tiến hành kiểm tra, truy quét việc thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực thôn 4, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My với kết quả như sau:
Khu vực Núi Kẽm, thuộc thôn 4, xã Trà Kót: Tổ công tác phát hiện tại hiện trường có 03 lán trại khoảng 300 m2 bạt xanh, 01 máy nổ, 01 cối xay đá, 01 máy dập đá và một số dụng cụ khác dùng để thăm dò khoáng sản vàng trái phép; Khu vực Suối tre, thuộc thôn 4, xã Trà Kót: Tổ công tác phát hiện 02 điểm thăm dò, khai thác vàng trái phép.Tại hiện trường có 03 lán trại khoảng 400 m2 bạt xanh, 06 máy nổ, 02 cối xay đá, 02 máy dập đá, 07 xe rùa và một số dụng cụ khác dùng để thăm dò khoáng sản trái phép. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm, thiêu hủy toàn bộ dụng cụ, máy móc phục vụ cho việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép đã nêu; đồng thời yêu cầu các đối tượng trên đưa người và dụng cụ, máy móc đã phá hủy ra khỏi địa bàn.
Trong thời gian sắp tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My tiếp tục tham mưu UBND huyện tiến hành tổ chức kiểm tra truy quét khoáng sản trên địa bàn huyện nhằm thực hiên tốt công tác quản lý khoáng sản, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đình Vũ

Tin liên quan