Huyện Đại Lộc: Đánh giá tình hình hoạt động khai thác khoáng sản năm 2014, kế hoạch năm 2015

Chiều ngày 19/3/2015, Phòng TN&MT huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trong năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

Chiều ngày 19/3/2015, Phòng TN&MT huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trong năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tham dự cuộc họp có ông Trần Quốc Khánh – Trưởng phòng TN&MT huyện, chủ trì cuộc họp, lãnh đạo và cán bộ Phòng TN&MT, đại diện lãnh đạo của các cơ quan Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế huyện; Giám đốc của 08 đơn vị đang khai thác cát, sỏi và đại diện lãnh đạo các địa phương có mỏ cát trên địa bàn mình quản lý.

Copy of 58589 P 20150319 140446Nhìn chung, trong năm 2014, các đơn vị khai thác cát trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, hầu hết các đơn vị đã khai thác trong phạm vi được cấp phép, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và ngân sách; bê tông hóa các đoạn đường từ khu vực mỏ chạy ra tuyến đường ĐT609, rửa xe vận chuyển trước khi rời khu vực mỏ và tưới nước để giảm thiểu bụi, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc cắm các biển cảnh báo tại các khu vực đã và đang khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, các mốc ở dưới sông bị mất, việc vận chuyển cát qua các địa phương vẫn gây bụi ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân...
Cuộc họp cũng đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị khai thác và các địa phương, đồng thời tìm giải pháp khắc phục tốt hơn trong hoạt động khai thác của các công ty và công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này trong thời gian tới.

Anh Tuấn

Tin liên quan