Kiểm tra, truy quét khoáng sản tại khu vực bãi thiếc

Được sự chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My, ngày 01/4/2015 Phòng TN&MT huyện phối hợp cùng lực lượng UBND xã Trà Sơn, xã Trà Giang và Công an huyện tiến hành kiểm tra, truy quét khoáng sản tại khu vực bãi thiếc thuộc địa phận 2 xã Trà Sơn và Trà Giang; Đồng thời cho lực lượng phá hủy các hồ chứa nước (các hồ chứa nước được các đối tượng khai thác thiếc trái phép dùng để chứa nước phục vụ cho việc khai thác khoáng sản thiếc) đã được Tổ công tác phát hiện trong các đợt kiểm tra, truy quét trước

Được sự chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My, ngày 01/4/2015 Phòng TN&MT huyện phối hợp cùng lực lượng UBND xã Trà Sơn, xã Trà Giang và Công an huyện tiến hành kiểm tra, truy quét khoáng sản tại khu vực bãi thiếc thuộc địa phận 2 xã Trà Sơn và Trà Giang; Đồng thời cho lực lượng phá hủy các hồ chứa nước (các hồ chứa nước được các đối tượng khai thác thiếc trái phép dùng để chứa nước phục vụ cho việc khai thác khoáng sản thiếc) đã được Tổ công tác phát hiện trong các đợt kiểm tra, truy quét trước. Kết quả cụ thể như sau:

Copy of pha huy ho chua nuoc 1Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện có 04 khung trại đã được tháo gỡ bạt, các đối tượng khai thác khoáng sản thiếc trái phép đã bỏ trốn trước khi lực lượng kiểm tra, truy quét đến. Tổ công tác đã tiến hành phát hủy 04 khung trại trên và 03 hồ chứa nước có dung tích khoảng 200m3. Sau khi các hồ chứa nước này bị phá hủy thì trong thời gian ngắn, các đối tượng khai thác khoáng sản thiếc trái phép không thể tiếp tục tái hoạt động lại được.
Trong thời gian tới, Phòng TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện lập kế hoạch kiểm tra, truy quét khu vực này nhằm đảm bảo công tác quản lý khoáng sản cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện ổn định.

Thành Trung

Tin liên quan