Triển khai các biện pháp quản lý khai thác cát lòng sông Vu Gia - Thu Bồn

Ngày 04/5/2015, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn triển khai các biện pháp quản lý khai thác cát lòng sông Vu Gia - Thu Bồn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn- Chủ trì; tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và đại diện Sở TN&MT, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 04/5/2015, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn triển khai các biện pháp quản lý khai thác cát lòng sông Vu Gia - Thu Bồn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn- Chủ trì; tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và đại diện Sở TN&MT, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

ksptSau khi nghe Sở TN&MT báo cáo tình hình; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; PCT Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã kết luận một số nội dung sau:
Thời gian qua mặc dù Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoáng sản, song bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, cần nhanh chóng chấn chỉnh và khắc phục; Thống nhất thành lập Trạm kiểm tra, kiểm soát các phương tiện đường thủy trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn; Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương liên quan kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản cát, sạn, sỏi lòng sông; Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và địa phương tổ chức lực lượng truy quét các đối tượng khai thác cát, sạn, sỏi trái phép trên sông Vu Gia và Thu Bồn; thống nhất chi hỗ trợ cho các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ; UBND các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên; UBND Tp Hội An, UBND thị xã Điện Bàn báo cáo UBND tỉnh kết quả chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi tổ chức và công dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản và Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Phương Thủy

Tin liên quan