Quản lý hoạt động khai thác cát, sạn, sỏi lòng sông Vu Gia – Thu Bồn

Chiều ngày 27/5/2015, Sở TN&MT tổ chức họp phổ biến một số nội dung liên quan đến việc quản lý hoạt động khai thác cát, sạn, sỏi lòng sông Vu Gia – Thu Bồn

Chiều ngày 27/5/2015, Sở TN&MT tổ chức họp phổ biến một số nội dung liên quan đến việc quản lý hoạt động khai thác cát, sạn, sỏi lòng sông Vu Gia – Thu Bồn. Ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các đơn vị: Sở Giao thông Vận tải, Phòng TN&MT các huyện, thị xã: Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, cùng 14/15 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sạn, sỏi trên tuyến sông Vu Gia – Thu Bồn.

Copy of DSC07557Tại cuộc họp, Sở TN&MT phổ biến các Thông báo số 157/TB-UBND ngày 04/5/2015 và số 170/TB-UBND ngày 11/5/2015 về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp bàn triển khai biện pháp quản lý hoạt động khai thác cát, sạn, sỏi lòng sông Vu Gia – Thu Bồn; Sở Giao thông Vận tải triển khai các quy định liên quan đến đăng ký, đăng kiểm, điều khiển phương tiện vận tải đường thủy nội địa và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Ông Nguyễn Viễn, chủ trì cuộc họp kết luận:
1/. Việc quản lý hoạt động khai thác cát, sạn, sỏi lòng sông Vu Gia – Thu Bồn hiện nay còn nhiều khó khăn liên quan đến bến bãi, đăng ký phương tiện vận tải.
2/. Đề nghị các địa phương giám sát thường xuyên việc khai thác cát, sỏi của các đơn vị được cấp phép về phạm vi, ranh giới,...; cần xem xét đến tính cấp bách, thiết thực trong việc tham mưu, đề xuất khu vực cấp phép mới; cần chặt chẽ hơn trong việc cho phép khai thác cát, sỏi phục vụ Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và thu hồi khoáng sản trong quá trình nạo vét, khơi thông dòng chảy.
3/. Đề nghị các doanh nghiệp: Nên trao đổi thông tin để có cơ chế về giá cả, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ nhau trong kinh doanh; hoạt động khai thác phải đúng theo giấy phép, nếu có biến động về trữ lượng do bồi lấp, sạt lở phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, tránh việc khai thác ngoài phạm vi được cấp phép; đảm bảo các hồ sơ liên quan đến việc khai thác, thực hiện đăng ký, đăng kiểm cho các phương tiện trong thời gian đến./.

Hà My

Tin liên quan