Tiên Phước tăng cường truy quét, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Ngày 05/6/2015, Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với Công an huyện, UBND xã Tiên Lập tiến hành tổ chức truy quét các đối tượng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép

Ngày 05/6/2015, Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với Công an huyện, UBND xã Tiên Lập tiến hành tổ chức truy quét các đối tượng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép.
Khu vực Hố Bứa thôn 1, xã Tiên Lập (đã được UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Đức Lộc khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh), Tổ công tác liên ngành đã phát hiện có 03 nhóm đối tượng đang tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc trái phép. Khi Tổ công tác liên ngành đến các đối tượng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép đã bỏ chạy trốn khỏi hiện trường để lại 01 máy nổ (D24), 02 lán trại và một số thiết bị khác phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép. Tổ công tác đã tiêu hủy tất cả các tang vật vi phạm.

Copy of truy quet 1Tại khu vực Hố Mán thôn 2, xã Tiên Lập: Khi Tổ công tác liên ngành đến khu vực này các đối tượng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép đã bỏ chạy trốn khỏi hiện trường để lại 02 máy mô tơ bơm nước, 01 cối xay đất, và một số thiết bị khác phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép. Tổ công tác đề nghị UBND xã Tiên Lập lập biên bản tạm giữ 02 máy mô tơ bơm nước để xử lý theo đúng quy định và tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm.
Tại khu vực Vực Bày (dưới cầu sông Quế Phương) thôn 3, xã Tiên Lập: Tổ công tác liên ngành phát hiện có 01 nhóm đối tượng đang hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc trái phép. Khi Tổ công tác đến, các đối tượng đã bỏ chạy trốn khỏi hiện trường để lại 01 lán trại, 06 hồ chứa xái, khoảng 100 m3 đất và một số thiết bị khác phục vụ cho hoạt động trái phép. Tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ và tiêu hủy tất cả các trang thiết bị.
Sau khi Tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét đẩy đuổi xong các đối tượng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép tại các khu vực trên địa bàn xã Tiên Lập, Phòng TN&MT đã bàn giao hiện trường lại cho UBND xã Tiên Lập tiếp tục quản lý; đề nghị UBND xã Tiên Lập phải thường xuyên chủ động chỉ đạo lực lượng của xã kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép tại các khu vực này, không để bất kì các tổ chức, cá nhân nào hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn xã khi chưa có sự cho phép của cấp có thẩm quyền.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản và chấn chỉnh tình trạng khai thác, chế biên khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Tiên Lập, Phòng TN&MT đề nghị UBND xã Tiên Lập tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TU ngày 13/4 /2011 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam, Công văn số 1309/UBND-TH ngày 9/12/2015 của UBND huyện; tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ trình UBND huyện thu hồi đất các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, tự tổ chức hoặc liên doanh với các tổ chức, cá nhân khác để khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật hoặc không có biện pháp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên diện tích đất được nhà nước giao để quản lý, sử dụng.

Phòng TN&MT huyện Tiên Phước

Tin liên quan