UBND tỉnh họp để tháo gỡ khó khăn của công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu

Sáng 30/6/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu

Sáng 30/6/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Chủ trì cuộc họp - ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Phú Ninh và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu.

4-mo-vang-bong-mieu-1427122954355Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Trần Đình Tùng kết luận:
-Thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu gặp khó khăn do giá vàng sụt giảm, thiên tai lũ lụt, các sắc thuế thay đổi,... Công ty đã có những nổ lực để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, khắc phục một số tồn tại, thiếu sót trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và mới dừng hoạt động từ ngày 16/6/2015. Hiện nay, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đang nợ thuế, phí (kể cả tiền phạt chậm nộp) là 87 tỷ đồng.
- Thống nhất về chủ trương đề xuất cơ quan có thẩm quyền xuất hóa đơn lẻ cho Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu.
- Yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu:
+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 30/6/2015, làm việc với ngành thuế để cam kết thực hiện nộp các khoản thuế, phí còn nợ và thống nhất phương pháp tính thuế VAT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.
+ Làm việc với Công ty mẹ để được hỗ trợ về tài chính trong lúc gặp khó khăn; giải quyết hết số thuế, phí phát sinh và có kế hoạch trả dần số nợ cũ.
- Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các báo cáo của các ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ.

Bùi Văn Ba

Tin liên quan