Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ngày 03/7/2015, Sở TN&MT tổ chức hướng dẫn kê khai thông tin, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trước ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 20/01/2014

Thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ngày 03/7/2015, Sở TN&MT tổ chức hướng dẫn kê khai thông tin, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trước ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 20/01/2014.
Ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm các thành viên Tổ công tác thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 29/45 doanh nghiệp thuộc diện phải kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Copy of IMG 2514Tại Hội nghị, Sở TN&MT phổ biến Nghị định 203/2013/NĐ-CP, hướng dẫn cách kê khai thông tin và đưa ra các ví dụ cụ thể đối với các trường hợp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phổ biến như đá, cát, vàng gốc. Hội nghị cũng đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp liên quan đến việc kê khai thông tin, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Kết thúc Hội nghị Ông Nguyễn Viễn kết luận một số nội dung: Trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày 03/7/2015), đề nghị các doanh nghiệp gửi Bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về Sở TN&MT để Tổ công tác tiến hành thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trong quá trình thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cần thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 203/2013/NĐ-CP, đảm bảo nguyên tắc không thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cần tính toán hợp lý, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp./.

Hà My

Tin liên quan