Kiểm tra thực địa các khu vực khoáng sản đưa vào đấu giá

Năm 2015, một số huyện đã đề xuất các khu vực khoáng sản cát, sỏi, đá, đất sét, đất san lấp để Sở TN&MT xem xét, tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Năm 2015, một số huyện đã đề xuất các khu vực khoáng sản cát, sỏi, đá, đất sét, đất san lấp để Sở TN&MT xem xét, tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

anhvl

Tuy các khu vực khoáng sản UBND các huyện đề xuất đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 nhưng để các khu vực khoáng sản được đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo điều kiện xem xét, cấp giấy phép thăm dò, khai thác, từ ngày 22-24/7/2015, Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra thực địa các khu vực khoáng sản UBND huyện Đông Giang đề xuất để xem xét có đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiến hành khai thác đối với công trình, dân cư, đất sản xuất, bờ sông,...

Qua kiểm tra nhận thấy, một số khu vực khoáng sản UBND huyện Đông Giang đề xuất không đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiến hành khai thác đối với công trình giao thông đường bộ và việc lưu thông của người, phương tiện trên tuyến đường.

Đầu tháng 8/2015, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực khoáng sản UBND các huyện: Thăng Bình, Nam Trà My đề xuất.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở TN&MT sẽ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu giá đối với những khu vực khoáng sản đủ điều kiện, làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Viết Linh

Tin liên quan