Xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên trên phạm vi cả nước

Từ ngày 6-7/8/2015, Đoàn công tác xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên của Tổng cục Thuế phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Bà Lê Thu Mai – Phó vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế làm trưởng Đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 6-7/8/2015, Đoàn công tác xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên của Tổng cục Thuế phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Bà Lê Thu Mai – Phó vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế làm trưởng Đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Quảng Nam. Làm việc với Đoàn có đại diện Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN&MT.

Copy of Quang cảnh buổi làm việc với Đoàn công tác xây dựng khung giá tính thuế tài nguyênQua làm việc mục tiêu của Đoàn công tác là muốn tham khảo phương pháp xây dựng giá tính thuế hiện nay trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Quảng Nam để xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên phạm vi cả nước theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi các luật về thuế số 71/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Điểm mới trong Nghị định số 12/2015/NĐ-CP là giá tính thuế tài nguyên đã qua sản xuất, chế biến xuất khẩu thì được trừ thuế xuất khẩu (nếu có) và các chi phí có liên quan từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu hoặc từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu bán tại thị trường trong nước. Ngoài ra, Đoàn cũng đã tiến hành làm việc với đại diện 6 đơn vị hiện đang khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và khảo sát thực tế khu vực khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ đá của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam.
Theo ý kiến của đại diện phía tỉnh cũng như các doanh nghiệp thì việc tính thuế tài nguyên trên đơn vị sản phẩm hiện nay là chưa phù hợp và đề nghị nên xác định theo trữ lượng khoáng sản được cấp phép khai thác. Qua thảo luận và sau khi đi khảo sát thực tế Đoàn công tác cũng đồng tình với quan điểm nêu trên và sẽ đề xuất trong nội dung sửa đổi Luật Thuế tài nguyên trong thời gian tới./.

Lương Nguyên Vũ

Tin liên quan