Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển

Chiều ngày 27/10/2015, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển

Chiều ngày 27/10/2015, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu Chính phủ có lãnh đạo các Bộ và các cơ quan Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

Copy of DSC07586Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 138/CP và các Bộ, ngành, địa phương, tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, nạo vét luồng đường thủy nội địa, luồng hàng hải kết hợp thu hồi cát và tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp trên cả nước; gây thất thoát tài nguyên, sạt lở bờ sông, đất sản xuất, ô nhiễm môi trường, bất bình trong nhân dân. Các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đã có nhiều giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật nêu trên, đã xử lý hành chính, hình sự nhiều trường hợp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã báo cáo sơ lược về những giải pháp tỉnh Quảng Nam đã thực hiện trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên cát, sỏi lòng sông, cửa biển trong thời gian qua, kết quả đạt được và tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ và một số Bộ, ngành liên quan xem xét ban hành hoặc kiến nghị, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực khác có liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nổ lực và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của tỉnh Quảng Nam và đã chấp nhận kiến nghị của tỉnh.
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc nạo vét, khai thác cát, sỏi trái phép trên sông, cửa biển diễn biến rất phức tạp, tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội - "Cát tặc" là một loại tội phạm, cần phải xử lý. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu: Các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Khoáng sản, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản; công bố đường dây nóng để nhân dân phản ánh thông tin liên quan đến khai thác trái phép; xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện đường thủy vi phạm; tăng cường phối hợp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, nhất là các điểm nóng, các địa bàn giáp ranh; kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường năng lực cho các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động phòng, chống khai thác cát, sỏi trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý khoáng sản, về xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản trái phép, về thuế, phí, lệ phí theo các kiến nghị, đề xuất của các ngành, địa phương; Bộ Giao thông vận tải dừng cấp mới các dự án nạo vét theo Quyết định 73/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông- Vận tải quản lý, tổ chức rà soát, đánh giá lại các dự án nạo vét đã cấp phép.

Viết Linh

Tin liên quan