Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ

Ngày 05/11/2015 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP (Nghị định 15) ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Ngày 05/11/2015 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP (Nghị định 15) ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Hội thảo do Ông Đỗ Cảnh Dương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT đồng chủ trì.

Copy of IMG 0676Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Ông Đỗ Cảnh Dương đã nêu rõ Nghị định 15 được Chính phủ ban hành ngày 09/03/2012 để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 2010 và có hiệu lực từ ngày 15/4/2012. Sau 3 năm thực hiện Nghị định, các quy định của Nghị định đã phát huy được hiệu quả trong hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, đặc biệt các quy định liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính,... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 15 cũng còn những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện, mặt khác nhiều quy định mang tính chất "khung" của Luật Khoáng sản chưa được quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thực hiện.
Đầu năm 2015, Bộ TN&MT cùng các Bộ, ngành có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá 03 năm thực hiện Nghị định 15 cho thấy có tới trên 10 điều, khoản của Nghị định cần sửa đổi, đồng thời còn nhiều quy định của Luật Khoáng sản chưa được Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 15 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở đó, Bộ đã khẩn trương thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập với đại diện các Bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng Nghị định mới.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý đã đề nghị Ban soạn thảo giữ nguyên toàn bộ các điều, khoản đang còn giá trị phù hợp với thực tiễn; bổ sung mới, sửa đổi các điều khoản, hướng dẫn một số nội dung của Luật Khoáng sản; cập nhật một số quy định của pháp luật liên quan như: Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường... Đồng thời, rà soát nội dung Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để sửa đổi, bổ sung điều khoản gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện trong thời gian qua, những góp ý Bộ TN&MT sẽ ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Phương Thủy

Tin liên quan