Bắc Trà My: Triển khai Phương án kiểm tra, chốt giữ các địa điểm thăm dò, khai thác khoáng sản

Chiều ngày 17/12/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp triển khai Phương án kiểm tra, chốt giữ các địa điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại bãi thiếc Nước Oa, Dương Hòa thuộc các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giác, Trà Giang; bãi vàng khu vực Núi Kẽm, Suối Tre thuộc thôn 4 xã Trà Kót và bãi vàng Cống Ba Bi, thôn 4, xã Trà Nú huyện Bắc Trà My

Chiều ngày 17/12/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp triển khai Phương án kiểm tra, chốt giữ các địa điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại bãi thiếc Nước Oa, Dương Hòa thuộc các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giác, Trà Giang; bãi vàng khu vực Núi Kẽm, Suối Tre thuộc thôn 4 xã Trà Kót và bãi vàng Cống Ba Bi, thôn 4, xã Trà Nú huyện Bắc Trà My. Về tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban, ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo UBND và Công an xã của 13 xã, thị trấn.

Copy of image001cnnnTại cuộc họp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thông qua dự thảo phương án trên, thông qua đó đại diện các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đã đóng góp ý kiến xây dựng và thống nhất cao đối với phương án đã đề ra và sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ đã được giao trong Phương án.
Trên cơ sở Phương án số 98/PA-UBND ngày 05/6/2015 của UBND huyện đã được triển khai và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp; kế thừa và phát huy những kết quả trên, Dự thảo Phương án chốt giữ năm 2016 được xây dựng lần này sẽ phát huy tốt và đạt nhiều kết quả cao hơn dựa trên sự đồng thuận cao của các lực lượng liên quan khi thực thi nhiệm vụ.

Cảm Nguyễn

Tin liên quan